უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები (PSIM)

ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემების ინტეგრაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს მათი ზუსტი, სწრაფი და ეფექტური ურთიერთქმედებისთვის, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნულმა  სისტემებმა იმუშაოს როგორც ერთმა მთლიანობამ. 

ერთიანი პლატფორმის სხვა უპირატესობები:
•    ელექტრონული უსაფრთხოების ყველა სისტემის მონიტორინგი და მართვა ერთი ინტერფეისიდან;
•    ნაკლები ადამიანური რესურსი.

შესაძლებლობები:
•    დაცვის ელექტრონული სისტემებიდან მიღებული განგაშის სიგნალების მართვა, მათი ლოკაციის იდენტიფიცირება და უახლოესი ვიდეო კამერიდან გამოსახულების გამოტანა მონიტორზე;
•    შენობის რუკის ინტეგრაცია, მათზე დაცვის სისტემების და მათი ელემენტების განთავსების შესაძლებლობა;
•    განგაშის/ინციდენტის მართვა, მათზე რეაგირების  რეპორტირება;
•    ღია არქიტექტურა;
•    მოქნილი გრაფიკული ინტერფეისი, მომხმარებლის მიერ საკუთარი გრაფიკული დიზაინის შექმნის შესაძლებლობა;
•    ვიზუალური ინტერფეისის ქართულ ენაზე შექმნის შესაძლებლობა დეველოპერების ჩარევის გარეშე (იგულისხმება ოპერატორის სამუშაო გვერდი);
•    ლოგების შენახვა სისტემების მიხედვით, ოპერატორების მიხედვით, ერთიანი ლოგების შექმნის შესაძლებლობა;
•    მომხმარებლების პროფაილის შექმნის შესაძლებლობა;
•    დამკვეთის მოთხოვნებზე მორგებული ფუნქციონალური შესაძლებლობები.
 

Whoops, looks like something went wrong.