ტელეკომუნიკაცია & IT

ტელეკომუნიკაცია & IT

ტელეკომუნიკაცია და IT მოიცავს: ხმის, მონაცემთა და ვიდეო ინფორმაციის გადაცემის და შენახვის სისტემებს. მომხმარებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე, გადაწყვეტა შეიძლება იყოს როგორც მცირე ასევე მასშტაბური და გამიზნული როგორც მარტივი ასევე კომპლექსული ამოცანის გადასაჭრელად.