ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა

ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა

ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა წარმოადგენს უსაფრთხოების სისტემების მნიშვნელოვან კომპონენტს, განსაკუთრებით მასშტაბური და მრავალსართულიანი შენობა-ნაგებობებისთვის.

ხმოვანი ევაკუაციის ფუნქციური შესაძლებლობები:

•    ხმოვანი შეტყობინებების და ფონური მუსიკის ეთერში გადაცემა, როგორც ერთიან სივრცეში, ასევე ზონურად;
•    ინტეგრაცია ხანძრის დეტექციის სისტემასთან და განგაშის შემთხვევაში ევაკუაციის მართვა.