პროცესების ავტომატიზაცია და კონტროლი
Logo

პროცესების ავტომატიზაცია და კონტროლი

მონაცემთა შეგროვებისა და კონტროლის სისტემა (SCADA) ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ინდუსტრიაში. 
“ვეზირი“ გთავაზობთ  საწარმოო პროცესების მონიტორინგისა და მართვის კომპლექსურ გადაწყვეტებს, მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც მოიცავს შემდეგს:
•    სისტემის დიზაინი/პროექტირება;
•    აპარატურული ნაწილის  და პროგრამული უზრულვეყოფის მიწოდება;
•    სისტემის ინსტალაცია, პროგრამირება;
•    გაყიდვის შემდგომ მომსახურება.

გთავაზობთ SCADA გადაწყვეტებს შემდეგი ინდუსტრიებისათვის:
•    ენერგეტიკა;
•    ნავთობი და გაზი;
•    საწარმოო პროცესის მართვა და ავტომატიზაცია.