უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები (PSIM)

უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები (PSIM)

ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემების ინტეგრაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს მათი ზუსტი, სწრაფი და ეფექტური ურთიერთქმედებისთვის, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნულმა  სისტემებმა იმუშაოს როგორც ერთმა მთლიანობამ. 

ერთიანი პლატფორმის სხვა უპირატესობები:
•    ელექტრონული უსაფრთხოების ყველა სისტემის მონიტორინგი და მართვა ერთი ინტერფეისიდან;
•    ნაკლები ადამიანური რესურსი.

შესაძლებლობები:
•    დაცვის ელექტრონული სისტემებიდან მიღებული განგაშის სიგნალების მართვა, მათი ლოკაციის იდენტიფიცირება და უახლოესი ვიდეო კამერიდან გამოსახულების გამოტანა მონიტორზე;
•    შენობის რუკის ინტეგრაცია, მათზე დაცვის სისტემების და მათი ელემენტების განთავსების შესაძლებლობა;
•    განგაშის/ინციდენტის მართვა, მათზე რეაგირების  რეპორტირება;
•    ღია არქიტექტურა;
•    მოქნილი გრაფიკული ინტერფეისი, მომხმარებლის მიერ საკუთარი გრაფიკული დიზაინის შექმნის შესაძლებლობა;
•    ვიზუალური ინტერფეისის ქართულ ენაზე შექმნის შესაძლებლობა დეველოპერების ჩარევის გარეშე (იგულისხმება ოპერატორის სამუშაო გვერდი);
•    ლოგების შენახვა სისტემების მიხედვით, ოპერატორების მიხედვით, ერთიანი ლოგების შექმნის შესაძლებლობა;
•    მომხმარებლების პროფაილის შექმნის შესაძლებლობა;
•    დამკვეთის მოთხოვნებზე მორგებული ფუნქციონალური შესაძლებლობები.