შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები

შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები

“ვეზირი” გთავაზობთ შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს, როგორც შენობის, ასევე ღია პერიმეტრის დასაცავად.

სისტემის შერჩევა ხდება ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე და  მისი ინტეგრაცია შესაძლებელია სხვა ელექტრონული დაცვის სისტემებთან.

გთავაზობთ შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს შემდეგი ინდუსტრიებისთვის:

 • ნავთობისა და გაზის მილსადენები;
 • საზღვრის დაცვა;
 • სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
 • მრეწველობა;
 • სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრები.

ჩვენი გადაწყვეტები:

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით დეტექცია;
 • ვირტუალური ღობე;
 • ბარიერული სისტემები;
 • სხივური დეტექციის სისტემები;
 • სეისმო დეტექცია;
 • მოძრაობის და მსხვრევის დეტექცია;
 • კარის კონტროლი.

შესაძლებელია ყველა ზემოთ ხსენებული სისტემის ინდივიდუალურად ან კომპლექსურად დანერგვა, როგორც სადენიანი, ასევე უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენებით.