სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემები

სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემები

შენობის ძირითადი ქსელური პასიური ინფრასტრუქტურა, რომლიც უზრუნველყოფს მრავალი განსხვავებული სისტემის საინფორმაციო სერვისების მიმოცვლას. მათ შორის გამოთვლითი ცენტრების, სატელეფონო, უსაფრთხოების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემებისთვის.

კომპანია „ვეზირი“ მომხმარებლებს სთავაზობს, როგორც სპილენძის, ასევე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო და კომუტაციის ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტას, რომელიც მოიცავს სისტემის პროექტირებას, მიწოდებასა და მონტაჟს.