ქსელური გადაწყვეტები

ქსელური გადაწყვეტები

ქსელური გადაწყვეტები მოიცავს, როგორც აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობას, ასევე საინსტალაციო და გაყიდვის შემდგომ მომსახურებას.

“ვეზირი” გთავაზობთ:

ინფორმაციის სატრანსპორტო სისტემებს - IP, DWDM/CWDM, MW;

ქსელური და ინფორმაციის მარშუტიზაციის სისტემებს -  განსაკუთრებით დიდი მოცულობის საინფორმაციო ნაკადების გადაცემისა და მართვისათვის.