უშიშროება და უსაფრთხოება

უშიშროება და უსაფრთხოება

უშიშროება და უსაფრთხოება მოიცავს მრავალფუნქციურ სისტემებს, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო აქტივების დასაცავად. აღნიშნული გადაწყვეტა აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს: CCTV, დაშვების კომტროლი, სახაძრო უსაფრთხოება და შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები.