უშიშროება და უსაფრთხოება

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები (CCTV)

„ვეზირი“  გთავაზობთ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის, აპარატურული და პროგრამული ნაწილის, სრულ სპექტრს. საერთაშორისო პარტნიორებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების დახმარებით, კომპანიას გააჩნია შესაძლებლობა დააპროექტოს და განახორციელოს ნებისმიერი სირთულის და მასშტაბის სისტემა, მოახდინოს მისი ინტეგრაც...

სახანძრო სისტემები

“ვეზირი” გთავაზობთ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების (ხანძრის დეტექცია, ხმოვანი ევაკუაცია, ხანძრის ავტომატური ქრობა) პროექტირებას, მიწოდებას, მონტაჟს და გაყიდვის შემდგომ ტექნიკურ მომსახურებას, დარგში მოქმედი ევროპული და სხვა საერთაშორისო სტანდარტების (EN54, ISO 14520) სრული დაცვით.

დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლის სისტემა უზრუნველყოფს, შეზღუდული დაშვების არეალში,  ვიზიტორებისა და თანამშრომლების შესვლისა და გასვლის კონტროლს. შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება, როგორც რეალურ დროში, ასევე არქივის მეშვეობით.    დაშვების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება:...

შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები

“ვეზირი” გთავაზობთ შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს, როგორც შენობის, ასევე ღია პერიმეტრის დასაცავად. სისტემის შერჩევა ხდება ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე და  მისი ინტეგრაცია შესაძლებელია სხვა ელექტრონული დაცვის სისტემებთან.

უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები (PSIM)

ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემების ინტეგრაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს მათი ზუსტი, სწრაფი და ეფექტური ურთიერთქმედებისთვის, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნულმა  სისტემებმა იმუშაოს როგორც ერთმა მთლიანობამ.  ერთიანი პლატფორმის სხვა უპირატესობები: • &nbs...