კავშირგაბმულობა

ტელეკომუნიკაციის სფეროში მოღვაწე (ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები, მობილური და ფიქსირებული ოპერატორები) ორგანიზაციებს "ვეზირი" სთავაზობს, როგორც ინფორმაციის გადაცემის სატრანსპორტო სისტემებს, ასევე Last mile  და ინფორმაციული ნაკადების  მართვის გადაწყვეტებს.     

•    ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემები;
•    ინფორმაციის სატრანსპორტო სისტემები - IP, DWDM/CWDM, MW;
•    Access - Wifi, IP, Ethernet, Gpon;
•    ქოლ-ცენტრები;
•    PABX.