სახელმწიფო სექტორი

სამუშაო პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესებისთვის "ვეზირი" უზრუნველყოფს  სახელმწიფო სტრუქტურების საინფორმაციო, საკომუნიკაციო და უსაფრთხოების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. „ვეზირი“ წარმოადგენს ქვეყანაში ერთ-ერთ ლიდერ ინტეგრატორ კომპანიას, რომელსაც ადგილობრივ ბაზარზე საუკეთესო გადაწყვეტების შექმნის გამოცდილება გააჩნია. კომპანიას არაერთი პროექტი აქვს განხორციელებული სხვადასხვა სახელმწიფო და მუნიციპალური ერთეულისთვის.

გადაწყვეტები:
•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV)  და ანალიტიკა;
•    დაშვების კონტროლი;
•    შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    ხმოვანი ევაკუაციის სისტემები;
•    ხმოვანი კავშირის სისტემები;
•    საქსელო, პასიური და აქტიური ინფრასტრუქტურა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS.