სასტუმროები

უკვე 10 წელია, რაც "ვეზირი" ახორციელებს სასტუმროების აღჭურვას თანამედროვე სისტემებით.  კომპანიის მიერ შემოთავაზებული კომპლექსური გადაწყვეტები ემსახურება სასტუმროს პერსონალისთვის და დამსვენებლებისთვის უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს შექმნასა და სასტუმროს  ხარჯების ოპტიმიზაციას.

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV)  და ანალიტიკა;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხმოვანი კავშირის სისტემები;
•    საქსელო, პასიური და აქტიური ინფრასტრუქტურა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    ხმოვანი ევაკუაციის სისტემები;
•    BMS (შენობის მართვის სისტემები).