ენერგეტიკა

"ვეზირი" ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე კომპანიებს სთავაზობს აღრიცხვიანობის, კონტროლისა და მართვის პროცესების გამართვას, რაც უზრუნველყოფს სხვადასხვა რესურსებზე არსებული დანახარჯების ოპტიმიზაიციას.  ასევე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტების უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვას.

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV)  და ანალიტიკა;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    SCADA  და ტელემეტრია;
•    ხმოვანი კავშირის სისტემები;
•    ხმოვანი ევაკუაციის სისტემები;
•    BMS (შენობის მართვის სისტემები);
•    საქსელო, პასიური და აქტიური ინფრასტრუქტურა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS;
•    Smart Metering.