მრეწველობა და მოპოვება

მრეწველობისა და სამთო მომპოვებელ კომპანიებს “ვეზირი” სთავაზობს კომპლექსურ გადაწყვეტებს, როგორც სატელეკომუნიკაციო და უსაფრთხოების სისტემების, ასევე საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციისთვის, რაც სრულად პასუხობს, ამ ტიპის საწარმოებისთვის დამახასიათებელ, საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ ნორმებს.           

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV)  და ანალიტიკა;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    ხმოვანი ევაკუაციის სისტემები;
•    ხმოვანი კავშირის სისტემები;
•    საქსელო, პასიური და აქტიური ინფრასტრუქტურა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS;
•    SCADA;
•    GPS.